Лични данни

Обработка на данни във връзка с Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland limited. Ако лицето, отговорно за обработката на данните на този уебсайт, се намира извън Европейското икономическо пространство или Швейцария, обработката на данни в Google Analytics се извършва от Google LLC. Google LLC и Google Ireland Limited са наричани по-долу „Google“. Когато използвате Google Analytics, обработката на данни се предоставя технически от Jimdo. В това отношение се прави препратка към информацията за защита на данните на Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) и операторът на този уебсайт носят съвместна отговорност за обработката на данни във връзка с Google Analytics на този уебсайт.


Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на използваното устройство и позволяват анализ на използването на уебсайта от посетителя на сайта. Генерираната от бисквитката информация за вашето използване на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google и се съхранява там.


Google Analytics се използва само с разширението „_anonymizeIp()“ на този уебсайт. Това разширение осигурява анонимизиране на IP адреса, като го съкращава и изключва директна лична препратка. В резултат на разширението IP адресът на Google ще бъде предварително съкратен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. IP адресът, предаден от съответния браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.


От името на Jimdo и оператора на сайта Google ще използва получената информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет на Jimdo и оператора на сайта (чл. 6, параграф 1, буква f от GDPR). Легитимният интерес от обработката на данни се състои в оптимизирането на този уебсайт, анализа на използването на уебсайта и адаптирането на съдържанието, което е възможно чрез предоставянето на статистически функции на Jimdo. Интересите на потребителите са адекватно защитени от псевдонимизацията.


Google LLC. предлага гаранция въз основа на стандартните договорни клаузи за спазване на подходящо ниво на защита на данните. Данните, изпратени и свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. потребителски идентификатор) или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 50 месеца. Данните, които са достигнали края на периода на съхранение, се изтриват автоматично веднъж месечно.


Събирането от Google Analytics може да бъде предотвратено от посетителя на сайта, като коригира настройките на бисквитките за този уебсайт. Събирането и съхраняването на IP адреса и данните, генерирани от бисквитките, също могат да бъдат възразени по всяко време с действие за в бъдеще. Съответният плъгин за браузър може да бъде изтеглен и инсталиран от следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Посетителят на сайта може да предотврати записа от Google Analytics на този уебсайт, като кликне върху следната връзка. Зададена е бисквитка за отказ, която предотвратява бъдещото събиране на данни при посещение на този уебсайт.


Ако се кликне върху връзката: Посетителят на сайта е възразил срещу събирането на данни с помощта на Google Analytics на този уебсайт.


Повече информация относно условията за ползване и защита на данните на Google можете да намерите в условията на Google Analytics или в прегледа на Google Analytics.


В съответствие със съответното законодателство и GDPR посетителите на сайта имат определени права във връзка с техните лични данни, обработвани чрез тази обработка на данни в Google Analytics. По-специално той има право на информация, коригиране, прехвърляне на данни или изтриване на своите данни и право на прехвърляне на данни. Посетителят на сайта също има право да възрази срещу определена обработка на неговите данни. За да упражни тези права на субект на данни по отношение на обработката на данни от Google Analytics на този сайт, субект на данни (посетител на сайта) може да се свърже с Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) или оператора на сайта по всяко време.